تازه ترین خبرها

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه چک نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
بخشنامه “شورای حل اختلاف”مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۸ رییس قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص جرایم مالی و پولی سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران (پولی و بانکی)
آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
آیین نامه

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب۱۳۴۶/۱۰/۲۹ هیات وزیران و اصلاحات ۱۳۷۴/۱/۳۰

0 27

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب۱۳۴۶/۱۰/۲۹ هیات وزیران و اصلاحات ۱۳۷۴/۱/۳۰
فصل اول – تعاریف
ماده‌ ۱ـ جانوران‌ وحشی‌ به‌ شرح‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:
الف‌ـ پستانداران‌ وحشی
ب‌ـ پرندگان‌ وحشی‌.
پ‌ـ خزندگان‌ وحشی‌.
ت‌ـ آبزیان‌.
ماده‌ ۲ـ شکار عبارت‌ است‌ از تیر اندازی‌ به‌ پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ یا کشتن‌ یا گرفتن‌ یا تعقیب‌ کردن‌ آنها به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌.
ماده‌ ۳ـ صید عبارت‌ است‌ از کشتن‌ یا گرفتن‌ آبزیان‌ قابل‌ صید به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌ یا تیراندازی‌ به‌ آنها.
ماده‌ ۴ـ منظور از حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ جانوران‌ وحشی‌ هستند که‌ در شرف‌ تکثیر یا در معرض‌ خطر و یا نادر و نافع‌ باشند.
ماده‌ ۵ـ جانوران‌ زیانکار جانوران‌ وحشی‌ هستند که‌ به‌ مزارع‌ و باغات‌ و سایر حیوانات‌ زیان‌ و آسیب‌ می‌رسانند.
ماده‌ ۶ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۷ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۸ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۹ـ قرق‌ اختصاصی‌ به‌ محدوده‌ای‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و آب‌ و آب‌ بندان‌ و کوهستان‌ و زمین‌های‌ بایر یا دایر اطلاق‌ می‌شود که‌ امتیاز شکار و صید در آن‌ محدوده‌، با رعایت‌ حقوق‌ اشخاص‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ و تکثیر و بهره ‌برداری‌ از حیوانات‌ قابل‌ شکار و صید پس‌ از موافقت‌ مقامات‌ صلاحیتدار وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ از طرف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ برای‌ مدت‌ معین‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ واگذار می‌گردد.
فصل‌ دوم‌ – مقررات‌ مربوط‌ به‌ پارک‌ ملی‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌
ماده‌ ۱۰ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۱ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۲ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۳ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۴ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۵ـ شرایط‌ و مقررات‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌، هر سال‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۶ـ حقوق‌ و تکالیف‌ دارندگان‌ پروانه‌ قرقهای‌ اختصاصی‌ از طرف‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تعیین‌ می‌شود.
فصل‌ سوم‌ – پروانه‌های‌ شکار و صید و شرایط‌ صدور آن‌
ماده‌ ۱۷ـ پروانه‌های‌ شکار و صید مذکور در قانون‌ به‌ صورت‌ پروانه‌های‌ عادی‌ و ویژه‌ و انتفاعی‌ صادر می‌گردد.
ماده‌ ۱۸ـ پروانه‌ عادی‌ شکار و صید برای‌ مواردی‌ است‌ که‌ مشمول‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ چهارگانه‌ زیر نباشد:
الف‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ زمانی‌. (فصول‌ و ساعات‌)
ب‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ مکانی‌. (پارک‌ ملی‌ـ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی)
ج‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ نوعی‌. (حیوانات‌ حمایت‌ شده‌)
دـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ طریقی‌. (انواع‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و طرق‌ و وسایل)
ماده‌ ۱۹ـ پروانه‌های‌ عادی‌ بر حسب‌ درخواست‌ به‌ متقاضیان‌ شکار پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ و آبزیان‌ قابل‌ صید برای‌ یک‌ یا چند دسته‌ یا مجموع‌ آنها صادر می‌گردد. شکار در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شکار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ با پروانه‌ عادی‌ ممنوع‌ است‌.
ماده‌ ۲۰- برای‌ شکار در پارکهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شکار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ پروانه‌ ویژه‌ صادر می‌گردد.
ماده‌ ۲۱-پروانه‌های‌ انتفاعی‌ بر حسب‌ مورد برای‌ شکار و صید که‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا کسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ برای‌ پرورش‌ و تکثیر و خرید و فروش‌ و صدور حیوانات‌ قابل‌ شکار و صید و اجزای‌ آن‌ صادر می‌شود.
ماده‌ ۲۲ـ حذف‌ شده‌ است‌.
فصل‌ چهارم‌ – سازمان‌
ماده‌ ۲۳ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۲۴ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۲۵ـ حذف‌ شده‌ است‌.
فصل‌ پنجم‌ – نحوه‌ همکاری‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ با سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌
ماده‌۲۶- وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ باید در مواردی‌ که‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ تشخیص‌ دهد طرح‌های‌ مربوط‌ به‌ سدسازی‌ـ کانال‌سازی‌ـ تغییر و انحراف‌ مسیر رودخانه‌هاـ ساختمان‌ پلهاـ قطع‌ جنگل‌ـ اجاره‌ مراتع‌ دولتی‌ـ دفع‌ آفات‌ و سایر موارد مشابه‌ که‌ از لحاظ‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ زیان‌آور است‌، نظر سازمان‌ مزبور را در حدود امکان‌ مورد توجه‌ قرار دهند.
ماده‌ ۲۷ـ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و کلیه‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌ کشور با سازمان‌ برای‌ تأسیس‌ موزه‌های‌ تاریخ‌ طبیعی‌ و حیوان‌شناسی‌ و تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ حمایت‌ حیوانات‌، همکاری‌ خواهند نمود.
ماده‌ ۲۸ـ سازمان‌ تذکر لازم‌ به‌ مقامات‌ صلاحیتدار در مورد منع‌ و محدودیت‌ ورود و خرید و فروش‌ و استعمال‌ هرگونه‌ اسلحه‌ و مهمات‌ شکاری‌ و اجزای‌ آن‌ و همچنین‌ سایر وسایل‌ شکار و صید را که‌ برای‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ مضر تشخیص‌ دهد، خواهد داد و مقامات‌ مذکور با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ و حقوق‌ اشخاص‌ همکاری‌ لازم‌ را با سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ خواهند کرد.
ماده‌ ۲۹- مقامات‌ مسوول‌ در صورتی‌ مبادرت‌ به‌ صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ شکاری‌ می‌نمایند که‌ متقاضی‌ طبق‌ مقررات‌ شکار دارای‌ پروانه‌ معتبر شکار باشد.
ماده‌ ۳۰ـ وزارت‌ دفاع‌ و سایر مقامات‌ صلاحیتدار به‌ تقاضای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ کسانی‌ را که‌ برخلاف‌ مقررات‌ شکار عمل‌ نمایند، لغو خواهد نمود. فصل‌ ششم‌ مقررات‌ خرید و فروش‌، عرضه‌ و نگهداری‌، واردات‌ و صادرات‌ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌
ماده‌۳۱- خرید و فروش‌ـ عرضه‌ و نگهداری‌ و حمل‌ و صدور کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ و کشته‌ و اجزاء آنها بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ممنوع‌ است‌ به‌ استثنای‌ آنچه‌ از طرف‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ مجاز اعلام‌ شده‌ باشد.
ماده‌ ۳۲ـ ترخیص‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ زنده‌ و تخم‌ این‌ قبیل‌ پرندگان‌ از گمرک‌ موکول‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ و ارائه‌ گواهی‌ مبنی‌ بر سالم‌ بودن‌ حیوانات‌ از مقامات‌ صلاحیتدار دامپزشکی‌ مبدأ صدور است‌.
ماده‌ ۳۳ـ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و آبزیان‌ با رعایت‌ قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مستلزم‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ نکات‌ زیر صادر می‌گردد. الف‌ـ محل‌ تأسیسات‌ تکثیر و پرورش‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ نباید مخل‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و یا موجب‌ وارد شدن‌ خسارات‌ به‌ جنگلها و مراتع‌ و آلوده‌ شدن‌ آبهای‌ عمومی‌ و همچنین‌ ایجاد خطر بیماری‌ یا تضعیف‌ نژاد برای‌ حیوانات‌ و آبزیان‌ باشد. ب‌ـ طرح‌ عملیات‌ و نقشه‌ ساختمانها باید مورد تایید سازمان‌ باشد.
ماده‌ ۳۴- سازمان‌ از صدور پروانه‌ تکثیر و پرورش‌ حیوانات‌ وحشی‌ و آبزیانی‌ که‌ موجب‌ تضعیف‌ نژاد یا ایجاد خطر برای‌ جانوران‌ وحشی‌ کشور گردد، خودداری‌ خواهد نمود. ماده‌ ۳۵ـ دارندگان‌ پروانه‌ تکثیر و پرورش‌ باید رعایت‌ اصول‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و عدم‌ آلودگی‌ آبها و سایر موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ را بنمایند. ماده‌ ۳۶ـ رها نمودن‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ تکثیر شده‌ بدون‌ اجازه‌ سازمان‌ ممنوع‌ است

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .